Business Model Ontwikkeling

DIK helpt om je concurrentiepositie te versterken en je rendement te vergroten door een beter Business Model te creëren.

Zowel door persoonlijke ondersteuning in de vorm van ontwerp, advies en projectmanagement als door het geven van workshops / management trainingen op het gebied van Business Concept Design® en Creativiteit.

Workshops

Via een workshop leert je snel en effectief hoe je Business Concept Design® kunt toepassen. Doelstelling is dat je er direct mee aan de slag kan. Tijdens een workshop wordt daarom altijd gewerkt aan je eigen Business Model. Je maakt dus een vliegende start.

 • Start C’ing

  Start C’ing is een kort durend programma om te beginnen met Business Model ontwikkeling binnen je bedrijf.

  Lees verder

  In 2 dagdelen (bijv. 1 dag, of 2 avonden) passen we samen met je management team Business Concept Design® toe op je bedrijf. Je leert de methode te gebruiken en ontdekt direct concrete mogelijkheden om je huidige Business Model te verbeteren.

 • C 2gether

  C 2gether is een uniek programma om je klanten te betrekken bij het creëren van meerwaarde.

  Lees verder

  We organiseren een workshop, waarin je samen met een aantal goede klanten een beter inzicht creëert in je waarde propositie en de visie van je klanten daar op. 
Tegelijk biedt je die klanten, als een soort “relatiegeschenk”, een interessante bijeenkomst, waarin zij kennismaken met Business Concept Design® om hun eigen bedrijfsvoering te kunnen verbeteren.

 • Creatief Probleem Oplossen

  Creativiteit speelt een essentiële rol bij Business Model ontwikkeling. Ook is het belangrijk voor tal van andere zaken binnen je bedrijf, van verkoop en promotie tot product en productieverbetering.

  Lees verder

  In 2 dagdelen worden max. 12 medewerkers getraind in de principes van Creatief Probleem Oplossen en het toepassen van creativiteitstechnieken als Biomimicy, 
Systematic Inventive Thinking en Morphological analysis.

 • Workshops op maat

  Iedere organisatie is anders. Afhankelijk van de situatie en de behoefte van je organisatie stellen we een workshop op maat samen.

  Lees verder

  1 of meerdere dagdelen, Business Concept Design® of gecombineerd met Creatief Probleem Oplossen. Het totale Business Model of geconcentreerd op bijvoorbeeld de waarde propositie of het verdienmodel.

Ontwerp en Advies

Bedrijven helpen bij het verbeteren van hun Business Model en het ontwikkelen van Business Modellen voor nieuwe activiteiten is de kern van mijn werk.

Afhankelijk van de vraag varieert die ondersteuning van advies en begeleiding tot ontwerp, uitvoering en projectmanagement. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op verschillende fasen en aspecten van Business Model ontwikkeling.

 • Business Model Analyse New Venture

  Analyse en beoordeling van het Business Model voor nieuwe business plannen en investeringsvoorstellen.

  Lees verder

  Wat zijn de sterke kanten van het Business Model achter het Businessplan of het investeringsvoorstel. Waar liggen de zwakten, onzekerheden 
en risico’s. En hoe kun je die verbeteren.

 • Business Model Analyse Huidige activiteiten

  Analyse en beoordeling van het bestaande Business Model van je bedrijf.

  Lees verder

  Het startpunt voor het vernieuwen of verbeteren van het huidige Business Model. De dimensies worden in kaart gebracht. Waar ligt je concurrentie voordeel en waar 
liggen mogelijkheden voor verbetering.

 • Programma van eisen en Conceptontwikkeling

  De eerste ontwerp stappen naar een nieuw Business Model.

  Lees verder

  Aan de hand van het Business Concept Design® model wordt een programma van eisen vastgesteld en wordt verkend waar de beste mogelijkheden liggen voor verbetering en vernieuwing van het Business Model. Op hoofdlijnen worden 1 of meerdere nieuwe Business Model concepten ontworpen.

 • Prototyping & testing

  “the proof of the pudding is in the eating”

  Lees verder

  Op basis van de principes van Lean development worden concepten / ideeën voor nieuwe 
of verbeterde Business Modellen zo snel mogelijk uitgewerkt tot een “Minimaal Valideerbaar Concept” dat in de praktijk wordt getoetst en vervolgens waar nodig wordt verbeterd.

 • Uitwerking en introductie

  “the devil is in the detail”

  Lees verder

  Prototypetests zijn kleinschalig en beheersbaar. In de laatste fase van Business Model Ontwikkeling komt het aan op een zorgvuldige uitrol over de hele markt. Welke opschalingsproblemen moeten worden opgelost, 
hoe reageert de concurrentie en welke kinderziekten komen we tegen.

 • Strategieontwikkeling

  Business Model ontwikkeling is geen eenmalige activiteit.

  Lees verder

  Om de concurrentie voor te blijven moet je het Business Model steeds aanpassen en vernieuwen. Niet voor niets noemt de Amerikaanse auteur Donald Mitchell Business Model ontwikkeling “The Ultimate Competative Advantage”. Advisering en ondersteuning op het gebied van Business Model Strategie ontwikkeling vormt daarom een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Consularis

Een bijzondere vorm van advisering is mijn werk als Consularis vanuit Next Level MKB. Een raadgevende rol voor directies die, mede op basis van mijn ondernemerservaring, breder is dan alleen Business Model ontwikkeling.

Meestal gaat het om 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar waarbij zowel de langere termijn ontwikkeling als de concrete management vraagstukken van dat moment worden besproken. Een betrokken, onafhankelijke raadgever om belangrijke vraagstukken en keuzes mee te kunnen bespreken en vaste momenten van aandacht voor de toekomstige strategie.

zie Stichting De Consularis voor meer informatie

Consularis

Meer weten ?

Wil je meer weten over bepaalde workshops
of de aanpak van mijn ontwerp- en advieswerk ?
Vul dan hiernaast je gegevens in.

Peter Dikmans

Vul hier je gegevens in, dan bel ik om een afspraak te maken.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.